استفاده از این روش یک عیب دارد و آن هم این است که، در صورت نداشتن زمان کافی استفاده از این روش برای ما دشوار خواهد بود و قادر به دسته بندی مطلب در زمان کوتاه نخواهیم بود.

یادداشت برداری نادرست همانند، یادداشت بر نداشتن است، پس نباید در هنگام مطالعه به یادداشت برداری بپردازید و از مطالب نت برداری کنیم. خلاصه نويسي با رو نویسی متفاوت است، پس بهتر است در یادداشت برداری تمامی صفحه پر نشود. بهتر است در یادداشت برداری از طرح های متنوع و گوناگون استفاده کنیم.