دوره های آنلاین برای یادگیری

متعلق به آینده مهارت های جدید خود را به صورت آنلاین یاد بگیرید

دوره های محبوب

نمایش همه

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده (پودمان اول)

(0 بررسی)
75
students
0
رایگان
رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده (پودمان دوم )

(0 بررسی)
59
students
0
رایگان
رایگان

پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب (پودمان اول)

(0 بررسی)
56
students
0
رایگان
رایگان

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (پودمان دوم )

(0 بررسی)
54
students
0
رایگان
رایگان

تولید محتوای الکترونیک وبرنامه سازی (پودمان چهارم)

(0 بررسی)
44
students
0
رایگان
رایگان

تولید محتوای الکترونیک وبرنامه سازی (پودمان پنجم )

(0 بررسی)
41
students
0
رایگان
رایگان

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه (پودمان اول)

(0 بررسی)
38
students
0
رایگان
رایگان

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (پودمان سوم )

(0 بررسی)
34
students
0
رایگان
رایگان

تجارت الکترونیک وامنیت شبکه (پودمان دوم )

(0 بررسی)
34
students
0
رایگان
رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده (پودمان سوم )

(0 بررسی)
25
students
0
رایگان
رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده (پودمان چهارم)

(0 بررسی)
13
students
0
رایگان
رایگان

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (پودمان چهارم)

(0 بررسی)
13
students
0
رایگان
رایگان

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (پودمان پنجم)

(0 بررسی)
11
students
0
رایگان
رایگان

تجارت الکترونیک وامنیت شبکه (پودمان سوم )

(0 بررسی)
11
students
0
رایگان
رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده (پودمان پنجم )

(0 بررسی)
10
students
0
رایگان
رایگان

تجارت الکترونیک وامنیت شبکه (پودمان چهارم)

(0 بررسی)
3
students
0
رایگان
رایگان

با عضویت در خبرنامه از آخرین دوره ها با خبر شوید.