دوره های آنلاین برای یادگیری

متعلق به آینده مهارت های جدید خود را به صورت آنلاین یاد بگیرید

دوره های محبوب

نمایش همه

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده (پودمان اول)

(0 بررسی)
57
students
0
رایگان
رایگان

پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب (پودمان اول)

(0 بررسی)
46
students
0
رایگان
رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده (پودمان دوم )

(0 بررسی)
45
students
0
رایگان
رایگان

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (پودمان دوم )

(0 بررسی)
39
students
0
رایگان
رایگان

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه (پودمان اول)

(0 بررسی)
34
students
0
رایگان
رایگان

تجارت الکترونیک وامنیت شبکه (پودمان دوم )

(0 بررسی)
31
students
0
رایگان
رایگان

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (پودمان سوم )

(0 بررسی)
15
students
0
رایگان
رایگان

تولید محتوای الکترونیک وبرنامه سازی (پودمان چهارم)

(0 بررسی)
12
students
0
رایگان
رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده (پودمان سوم )

(0 بررسی)
11
students
0
رایگان
رایگان

تجارت الکترونیک وامنیت شبکه (پودمان سوم )

(0 بررسی)
9
students
0
رایگان
رایگان

تولید محتوای الکترونیک وبرنامه سازی (پودمان پنجم )

(0 بررسی)
8
students
0
رایگان
رایگان

با عضویت در خبرنامه از آخرین دوره ها با خبر شوید.